Tagged By roller

Tog mig en funderare...

Redaktörens nya digitala utgångsläge

, , No Comment

På den tiden utrymme och schemaläggning kraftigt begränsade en publikations möjligheter så var redaktörens roll i första hand refuserande för att passa in i dåtidens begränsade format. Den flaskhalsen finns inte längre och därför behöver…

Read Post →