Kanspiratörens uppgift är att förvirra, inledningsvis

, , 3 Comments

I förra blogginlägget svarade jag på en läsarreaktion om vad rollen Kanspiratör handlar om. Vad jag inte gjorde var att tydligt nog besvara:

Skulle nog skapa förvirring i vissa organisationer.

Att en Kanspiratör sannolikt kommer att skapa en del förvirring i organisationer och även mindre grupper är självklart, och också fullkomligt rätt. All form av förändring av, som i det här fallet, arbetssätt handlar om att bryta invanda mönster och för många kan det vara både obekvämt och förvirrande.

Lysande frågetecken

Det är inte speciellt konstigt då förändring handlar om att lära sig tänka och göra på precis det – nya sätt. Klassiska uttryck som “Så har vi alltid gjort!” är vanliga för att motsätta sig förändring man initialt inte ser värdet i, speciellt om det också uppfattas som ta tid ifrån det man redan är upptagen med, är uppstressad över att man ligger efter med.

I dagens samhälle, i både offentlig och privat verksamhet, så inser allt fler att gamla rutiner och arbetssätt fungerar allt sämre, att det slösas stora mängder tid och värdefulla resurser, inkl pengar, på ineffektivitet och att upprätthålla verksamheter i stort behov av modernisering. Allt fler inser att innovation inte bara handlar om att ta fram nya spännande och coola produkter och tjänster, det handlar också om att genom kontinuerlig innovation förbättra sätten vi samarbetar inom och mellan organisationerna.

Kanspiratören, genom sin mer övergripande roll och helhetssyn på vad arbetet går ut på, kan här bidra till att guida inblandade till att kombinera förändringsarbetet samtidigt som dom vanliga arbetsuppgifterna utförs.

Traditionellt har omorganiseringar inneburit att medarbetare skickas iväg på utbildning, eller på arbetsplatsen får genomgå flera dagar av intensiv specialframtagen träning i vad omorganiseringen handlar om.

Jag tror istället att mycket av omorganiseringen och förbättringen av arbetssätt kan integreras i det dagliga arbetet. Dom med bäst erfarenheter och kunskapen om vad som inte fungerar så bra är dom som dagligen utför arbetet. Många av dem grunnar också på idéer om hur deras arbetsuppgiften kan göras på bättre sätt. För ofta i ensamhet och utan att säga något till andra!

När allt mer idag blir digitaliserat så går det att kontinuerligt innovera och förbättra arbetssätten. Men för det behövs någon som har den rollen, någon som kan samla ihop idéerna som finns och även ta in kunskap utifrån. Någon som tillsammans med gruppens medlemmar kontinuerligt provar, utvärderar och justerar vad som kan förbättra samarbetet och med fokus på dom egentliga arbetsuppgifter, vad resultatet ska bli och leda vidare till.

Genom att ge medarbetarna större eget inflytande på hur deras egna arbetsuppgifter genomförs, så är jag övertygad om att det finns stora förbättringsmöjligheter. Jag tror också att medarbetarna samtidigt kommer hitta än större mening och stolthet i sitt arbete.

Idag har vi stora möjligheter att förbättra, ofta genom förbluffande små förändringar. Gäller bara att vi lär oss bättre lyssna på dom riktiga experterna, dom som dagligen arbetar i dom rutiner som behöver förbättras.

Då tillåts Kanspiratören lyckats!


Läs mer:

 

 

3 Responses

 1. Marcus Österberg

  2017-07-31 23:02

  Klarade upp ett och annat. Men vad är det en kanspiratör bidrar med som inte någon av nedan redan etablerade roller redan gör?
  – Utvecklingsledare
  – Intraprenör
  – Förändringsledare

  Kanske klarnar ytterligare om du beskriver vad som är nytt eller unikt med en kanspiratör och på vilket sätt det förhåller sig till det som finns. Är det möjligen en unik kombination av delmängder av ovan yrkesroller? Annat?

  Svara
  • thomas

   2017-08-01 12:23

   För mig har Kanspiratören ett större fokus på den pågående arbetsprocessen, och observerar den utifrån ett mer övergripande perspektiv om vad det som arbetas på ska lösa och leda vidare till. Som jag skrev i http://blogg.baksteg.se/2017/07/det-har-ar-vad-en-kanspirator-ar-och-kan-gora-skillnad/, så har Kanspiratören också stor koll på det som lett fram till vad det pågående arbetet handlar om, och håller sig ständigt uppdaterad om sånt som kan förändra förutsättningarna såväl som målsättningen.

   För dom som utför det faktiskt arbetet är det ofta lätt att man blir för fokuserad på enskilda detaljer, och även att se dom utifrån felaktigt perspektiv. Många ser ofta vad resultaten handlar om utifrån sin egen rolls perspektiv, mindre utifrån dom som sen behöver använda resultatet.

   Detta är exempelvis vanligt inom socialtjänsten, där dom av oss som behöver deras hjälp allt för sällan känner vi blir lyssnade till och att våra personliga behov och förutsättningar också för sällan är det som avgör vilken “hjälp” vi får. Istället. Mycket på grund av den stora andelen av befolkningen som idag tvingas söka hjälp av socialtjänsten, så består nu hjälpen av “färdig lösningar” som utifrån socialtjänstens perspektiv tros vara effektiv hjälp, så att socialtjänsten kan hjälpa fler på kortare tid per person.

   Socialtjänsten har alltså satt sig i en situation där dom delvis förlorat kontrollen på utvecklingen, och deras strategi är då att minska tiden för hjälpen till varje sökande, för att kunna hjälpa så många som möjligt.

   Att resultatet blir det omvända, att hjälpbehövande inte får fungerande hjälp och i allt för många fall mår ännu sämre, och att man även fastnar i att under längre tid vara i beroende till socialtjänsten, förstås för dåligt av dom ansvariga.

   Detta är konsekvensen av att byråkratin är starkt styrande, att kunskap om behövandes välmående saknas, att exempelvis socialsekreterare inte får kontinuerlig utbildning och kunskap om vilka möjligheter hjälpa som finns och tillkommer.

   Här kan en Kanspiratör, självklart med goda relevanta kunskaper och allra helst också egna erfarenheter uppleva hur socialtjänsten hanterar behövande, komma till hjälp. Detta genom att på olika sätt vara med i det dagliga arbetet, sätta sig in i hur rutinerna fungerar, samla in ny kunskap, som genom fråga dom nödställda, och tillsammans med personalen på plats arbeta fram och prova förändringar kontinuerligt.

   Kanspiratören förstå innebörden av vad “kontinuerlig innovation” handlar om, och att lyssna och samarbeta med dom som dagligen arbetar med det som har fastnat i föråldrade rutiner och arbetssätt som blir allt mer ineffektiva.

   Kanspiratören vet också att långsiktigt hållbarare förbättringar oftare kommer inifrån organisationen, genom förbättrat samarbete mellan dom som dagligen utför arbetet, än som instruktioner uppifrån i hierarkin.

   Svara
   • thomas

    2017-08-01 12:37

    “– Förändringsledare”

    Det är nog rollen närmast Kanspiratör. Men är mer en ovanifrån-roll, att leda förändringsarbetet som traditionellt kommer från ledningen.

    Kanspiratören, däremot, leder förändringsarbetet mer organiskt tillsammans med dom inblandade, dom som utför arbetsuppgifterna. Allra helst som kontinuerligt inslag i det dagliga arbetet genom både små förändringar och större som man tillsammans arbetar fram.

    Jag tror också att Kanspiratör, namnet i sig, för många kan uppfattas som något positivt och inspirerande.

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.