Upplevelsen till framtidens möjligheter och lösningar

, , Leave a comment

Under 2016 har funderandet kring min egen resa genom tiden blivit allt mer intressant och användbar. Jag har funderat mycket kring hur mina egna upplevelser lett fram till hit där jag just nu befinner mig, och hur jag tar mig vidare fram genom resten av livet på än bättre, mer givande och upplevelsefyllda sätt.

Något jag allt oftare har återkommit till, och även bollat med andra, är:

”Hur kommer det sig att ju lugnare jag tar det, desto mer produktivt får jag gjort och desto mer tid får jag över till att göra ännu mer?”

Länge var det en ekvation som kändes ”omöjlig”. Gick inte ihop hur det kunde komma sig att ta det lugnare ledde till mer, bättre och större resultat. Nu såhär när jag kunna lägga mycket funderande kring det, och fått så mycket bra feedback från andra, så är det inte så konstigt längre.

All den tid jag förr la på, och som krävde så mycket energi, att ifrågasätta och tvivla på mig själv, att jag inte kunde när jag fastnade på fel detaljer och inte kom vidare. Det kombinerat med att väldigt lite i min tillvaro handlade om att utföra uppgifter som begripligt ledde till något mer, att det mest handlade om att beta av meningslösheter för att på något sätt överleva ytterligare en månad i taget till.

Skillnaden mot idag, då jag bara gör och det händer saker hela tiden är enorm. Ofta är det först i efterhand jag upptäcker jag har gjort något nytt, löst något problem eller antagit nya utmaningar.

Det är häftigt, det är roligt och det är bara så inspirerande och motiverande att ha hittat fram hit där jag nu kan sikta än mer till framtiden. Allt det och samtidigt själv hänga med och njuta av resan och alla fantastiska upplevelser och lärdomar jag får med mig på vägen.

Förenklat är detta mitt försök att illustrera hur jag i dagsläget fungerar:

Händelseförloppet

Det har varit en allt annat än enkel resa ta mig hit, men den belöning jag nu får har gjort den väl värd göra.

Fyra böcker som fortsätter att förändra

Under resan har jag hittat många användbara verktyg och källor till kunskap som fortsätter hjälpa mig utvecklas, och som hela tiden ökar mina möjligheter att uppnå dom mål och ambitioner jag sätter upp och som sedan kommer leda vidare till än större och bättre möjligheter.

Jag vill här dela med mig fyra böcker som betytt extra mycket och som fortsätter att guida vidare:

Thinking, Fast and Slow (Tänka, snabbt och långsamt)

Nobelpristagaren (ekonomipriset) och psykologen Daniel Kahnemans bok Tänka, snabbt och långsamt förklarar utförligt, med mängder av bra exempel, hur vi människor tänker, fungerar och reagerar i dom händelser, situationer och sammanhang som vi ställs inför.

Tänka, snabbt och långsamtI boken har Daniel förenklat ner vårt tänkande till två lättbegripliga system:

System 1 – Det automatiska och reaktiva systemet där vi, utan att tänka efter, använder det första som ploppar upp i vårt sinne. I många dagliga situationen fungerar detta utmärkt, men långt ifrån alltid. Exempel på när system 1 går bet är då vi hamnar i konflikter och debatter som snabbt spårar ur, väldigt ofta därför att vi tappar fokus från den faktiska utmaningen och istället hamnar i ordkrig med ”motståndare”.

System 2 – Det analytiska tänkandet, när vi ger och tar oss tid att tänka efter, fundera och analysera utmaningar vi ställs inför. Här väger vi alternativ mot varandra och försöker komma fram till den bästa vägen framåt.

Boken är resultatet av årtionden av forskning och från verkliga situationer där Daniel varit verksam för att lösa organisatoriska problem och andra typer av sociala utmaningar. Kunskapen den förmedlar beskriver oerhört bra dom utmaningar vi ännu i dagens samhälle brottas med personligen, som i vardagslivet både privat och professionellt. Den ger en mycket bra grund att fundera vidare utifrån, som om alla allt tydligare sociala utmaningar samhället brottas med och som behöver tänkas och göras om för att vi som individer ska kunna fungera bättre både privat och till tillsammans i publika miljöer.

The Organized Mind

Hela titeln på Daniel J. Levitins bok är ”The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload” och handlar, förenklat, om hur tusan vi som individer ska kunna filtrera och organisera i det enorma informationsflödet vi i det moderna samhället, speciellt efter internet, blivit utsatta för.The Organized Mind

Daniel är kognitiv psykolog och neuroforskare som under lång tid arbetat med att bättre förstå hur vår hjärna hanterar information, och med olika kognitiva verktyg och metoder sorterar och kategoriserar informationen till större användbarhet.

Boken är lättläst och innehåller massor av bra exempel från såväl vardagens utmaningar och till speciella tillfällen då vi tvingas till svårare val — som vid sjukdomar som kräver medicinering och/eller operation. Den ger oss också många bra övningar och tips som förenklar i våra liv, gör det lättare för oss att navigera igenom informationsmängderna vi utsätts för så att vi både kan bli mer produktiva och få mer tid över till att uppleva och utveckla våra förmågor och därmed också till ett rikare och mer meningsfyllt liv.

Medvetna val

Jag träffade författaren Stellan Nordahl på Bokmässan tidigare i år, och fick då en dedikerad kopia av hans bok Medvetna val och som extra bonus en lång och intressant pratstund.Medvetna val

Stellans bok handlar väldigt mycket om att bättre förstå dom mjuka värdena i livet, i vardagen och i samarbetet med andra på alla nivåer. Framförallt är uppdelningen bra balanserad: Först en stor del som ordentligt går igenom modellen, och därefter uppföljningskapitel av medförfattare som ger många fler intressanta perspektiv att fundera och konkretisera vidare utifrån.

Boken innehåller många bra exempel, guider och även övningar som på bra och pedagogiskt vis leder oss in i nya sätt att tänka, anta och utföra dom utmaningar vi ställs inför. Den handlar lika mycket om att bli bättre på att leda sig själv, som att samarbeta med och även leda andra till utveckling och framgång. Detta samtidigt som kunskaperna från upplevelserna tas bättre vara på, och som leder till långsiktigt hållbarare utveckling.

Medvetna val innehåller väldigt många paralleller till hur det öppna samarbetet över internet, som i digitala Open Source-projekt, har utvecklats och spritt sig till att nu också inkludera hur vi kan förbättra samarbetet inom och emellan organisationer i hela samhället. Boken är verkligen en vägvisare till framtidens ledarskap.

Jävla skitsystem!

Redan 2011 utkom den första utgåvan av Jonas Söderströms upplysande bok Jävla skitsystem! och höjdes då till skyarna av experter, fackfolk, media och till viss grad även politiker om hur bra den beskrev hur enormt uselt IT-systemen i offentlig verksamhet och i företagsvärlden fungerar.Jävla skitsystem!

Tyvärr hände väldigt lite i förbättringsväg och jag kan bara, torrt, hålla med Jonas då han i den nya, omarbetade och utökade, utgåvan hösten 2015 konstaterade att det snarare hade blivit sämre. Uttalande om digitaltekniken kommer med jämna mellanrum, som i början av det här året som jag skrev om i Besked från regeringen: ”Digitalt först” och kunde konstatera att mycket fortfarande saknades.

Boken beskriver på ett fantastiskt och rakt sätt dom underliggande faktorerna, som om hur systemen [inte] fungerar, men framförallt varför så många system i arbetslivet fungerar så erbarmligt dåligt — som att en starkt bidragande orsak är att ”dom som beställer” sällan är dom som sen ”tvingas använda” systemen.

Jävla skitsystem! är en bok som behöver läsas av många på alla nivåer i samhället. Genom att ta till sig kunskapen och råden den förmedlar så kommer beställare, leverantörer, utvecklare och användare att lättare kunna fokusera på rättare utmaningar i framtagandet av framtidens IT-system.

Framförallt kan boken ge offentliga beslutsfattare den kunskap dom idag saknar för att använda våra gemensamma skattefinansierade resurser bättre. Detta för att mer effektivt kunna ta vara på och skapa den samhällsnytta som digitalisering av samhället faktiskt har enorm potential att ge oss!

Kombinera, blanda och leda vidare

Dom fyra böckerna ovan har jag läst under det senaste året. Det var precis efter jag läst klart Del 1Medvetna val som det slog ner som en blixt från klar himmel. Efter någon minuts sorterande av tankar gick jag bort till min whiteboard och skissade upp följande:

Iterationsprocessen

Sen tog jag något steg tillbaka och studerade tavlans nya innehåll.

– ”Där är den ju!, fundamentet och utgångsläget bygga vidare från…”, tänkte jag.

Det var i början av oktober och nu, lite drygt två månader senare, så har sammanlänkningen satt sig än bättre. Kunskapen i var och en av dom fyra böckerna har växt flera magnituder ju mer jag kopplar ihop dem och använder deras vägledning för att söka möjligheter och lösningar på mina egna utmaningar, ambitioner och mål som leder vidare till byggandet av den sociala innovation min vision handlar om.

Tänka, snabbt och långsamtThe Organized Mind och Medvetna val cirkulerar kring en av vår tids största utmaningar — den hur vi skall kunna omvandla det Jävla skitsystem! som ”dom som bestämmer” i samhället har tvingat in oss till att bråka med, och som ger oss användare så mycket huvudvärk och även leder till att digitalt utanförskap är ett växande problem.

För mina idéer, projekt och annat som leder till den vision som målas upp i mitt huvud, och som jag tror på allt mer kan bidra till ett bättre framtida samhälle, både lokalt och globalt, är dessa böcker ovärderliga källor till inspiration och kunskap lösa utmaningarna på vägen dit.

Det roliga är att omvandlingen, från mina inre visuella mentala visioner, till konkreta projekt och begripligheter som andra också börjar se användbarheten och samhällsnyttan i nu händer. Bitarna börjar falla på plats. Samarbeten och dialoger om gemensamma intressen och andra allt större potentiella möjligheter blir allt klarare.

Men, det återstår fortfarande massor att göra. Jag behöver fortsätta skynda långsamt och tänka efter före. Är så oerhört viktigt att hinna med själv, att inte ännu en gång springa iväg och tappa fotfästet.

Bonusbok – The Master Switch

Efter att chocken lagts sig efter att Donald Trump valdes till President-elect i USA så har äntligen en seriös diskussion om massmedias roll i vårt moderna digitala samhälle dragit igång. Det är glädjande att så äntligen sker, för jag har länge varit orolig över hur den så för samhället viktiga journalistiken har urholkats av medieorganisationer som har haft det mycket svårt hitta sin egen nya roll i takt med internets utbredning.

I juni förra året publicerade jag inlägget Vad menas med granskande och grävande journalistik? om just det som i efterspelet till USA-valet och diskussionen om ”fake news” delvis handlar om.

The Master SwitchTim Wu’s The Master Switch är boken som har hjälp mig att bättre förstå hur informationssamhället växt fram. Boken tar avstamp från tiden efter telegraferna, då mänskligheten för första gången kunde skicka röster från mikrofon, genom ledningar över långa avstånd för uppspelning i högtalare — och vidare genom teknikutvecklingen till dagens informationssamhälle.

Boken beskriver bra hur händelseförloppen över mer än hundra år, ända tillbaka till sent 1800-tal, lett till och starkt bidragit till det ”jävla skitsystem” vi idag har. Att läsa den utifrån den samlade kunskapen som dom fyra böckerna gett mig var nyttigt och gav väldigt användbar ny insikt om hur det gick till, var vi befinner oss nu och hur vi kan göra bättre in till framtiden.

Våra möjligheter att göra bättre har aldrig varit större än dom är idag. Den öppna — gränslösa tillgången — till världens samlade kunskap och nya former av samarbeten, som internet gett oss, är vi ännu bara i början på att lära oss använda. Många är fortfarande fastlåsta i sina gamla invanda tankemönster och den stora utmaningen och uppgiften vi har är att lära om och ta vara på det som faktiskt redan finns.

Vi behöver bli bättre på att veta när system 2 behöver användas smartare, så att vi tänker efter mer före och därmed tidigare upptäcker att bättre lösningar finns om vi bara blir lite mer tålmodiga, lär oss samarbeta smartare och ger varandra större förtroende utifrån var och ens egna unika förutsättningar, kunskaper och möjligheter vara med och bidra.

Det går, vi behöver bara lära oss skynda lite långsammare…

Läs mer:

Böckerna:

 

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.