Länge var det bara målet som gällde för mig. Allt handlade om saker som att problem bara var sånt som skymde sikten mot målet och det gällde att så snabbt som möjligt komma förbi hindret så att segerns sötma efter att bryta målsnöret kunde smakas. Nej, jag pratar inte om idrott. Livet är inte ett […]