För några dagar sedan twittrade jag ut… Om vi utgår från: - Folk gör nog i gemen sitt bästa Kan vi nog - Lära oss ifrågasättsprioritera bättre …mindre behov lägga sig i bonus? — Projektet Baksteg (@Baksteg) April 30, 2015 …och nu när jag fått lite distans till påståendet så känns det som en allt bättre fungerande utgångspunkt. Vi […]