Skip to main content

Hur bra och säkert är Freemium på nätet?

Före internet tog fart på allvar så, speciellt när jag själv växte upp på 70/80-talen, hördes ofta rådet: ”Är det för bra för att vara sant, så är det förmodligen något lurt/skumt”. Framförallt gällde det främmande personer som ringde upp (telefonförsäljning) eller någon ”skum” person som stoppade oss på gatan, främst i större städer, och […]

Har vi någonsin haft större möjligheter än nu?

Sitter här i soffan och snabbreflekterar tillbaka på… Påbörjade just ett blogg-inlägg med arbetstiteln "Den utvecklande dialogen i sociala medier". Känslan av #användbar vändpunkt växer fram. — Thomas Svenson (@tsvenson) April 27, 2015 …tweetad för runt 20h nu. Den känsla av användbarhet jag då precis fått har sedan dess vuxit sig än större. Det som […]