Hackkyckling av Kid Kumlin

För mig består alla organisationer av två eller fler entiteter som på olika sätt påverkar den fortsatta utvecklingen av något. Formeln är enkel: 1 + 1 = 2 = organiserad En organisation behöver heller inte vara formell, alltså registrerad i något av samhället godkänt format såsom familj, företag, förening eller politisk gruppering. Moderna organisationer skapas […]