...bara ett förslag.

Så länge jag kan minnas har debatten vad som är kultur och vems dylikas viktighet är mest värdefulla pågått, med oss som åskådare. Den har ”självklart” också flyttat ut här på internet, då främst i så publika sociala medier som möjligt.     Kan vi inte bättre nu? Eller kanske prova utifrån annat perspektiv än […]