I förra blogginlägget svarade jag på en läsarreaktion om vad rollen Kanspiratör handlar om. Vad jag inte gjorde var att tydligt nog besvara:

Skulle nog skapa förvirring i vissa organisationer.

Att en Kanspiratör sannolikt kommer att skapa en del förvirring i organisationer och även mindre grupper är självklart, och också fullkomligt rätt. All form av förändring av, som i det här fallet, arbetssätt handlar om att bryta invanda mönster och för många kan det vara både obekvämt och förvirrande.

Lysande frågetecken

Det är inte speciellt konstigt då förändring handlar om att lära sig tänka och göra på precis det – nya sätt. Klassiska uttryck som ”Så har vi alltid gjort!” är vanliga för att motsätta sig förändring man initialt inte ser värdet i, speciellt om det också uppfattas som ta tid ifrån det man redan är upptagen med, är uppstressad över att man ligger efter med.

I dagens samhälle, i både offentlig och privat verksamhet, så inser allt fler att gamla rutiner och arbetssätt fungerar allt sämre, att det slösas stora mängder tid och värdefulla resurser, inkl pengar, på ineffektivitet och att upprätthålla verksamheter i stort behov av modernisering. Allt fler inser att innovation inte bara handlar om att ta fram nya spännande och coola produkter och tjänster, det handlar också om att genom kontinuerlig innovation förbättra sätten vi samarbetar inom och mellan organisationerna.

Kanspiratören, genom sin mer övergripande roll och helhetssyn på vad arbetet går ut på, kan här bidra till att guida inblandade till att kombinera förändringsarbetet samtidigt som dom vanliga arbetsuppgifterna utförs.

Traditionellt har omorganiseringar inneburit att medarbetare skickas iväg på utbildning, eller på arbetsplatsen får genomgå flera dagar av intensiv specialframtagen träning i vad omorganiseringen handlar om.

Jag tror istället att mycket av omorganiseringen och förbättringen av arbetssätt kan integreras i det dagliga arbetet. Dom med bäst erfarenheter och kunskapen om vad som inte fungerar så bra är dom som dagligen utför arbetet. Många av dem grunnar också på idéer om hur deras arbetsuppgiften kan göras på bättre sätt. För ofta i ensamhet och utan att säga något till andra!

När allt mer idag blir digitaliserat så går det att kontinuerligt innovera och förbättra arbetssätten. Men för det behövs någon som har den rollen, någon som kan samla ihop idéerna som finns och även ta in kunskap utifrån. Någon som tillsammans med gruppens medlemmar kontinuerligt provar, utvärderar och justerar vad som kan förbättra samarbetet och med fokus på dom egentliga arbetsuppgifter, vad resultatet ska bli och leda vidare till.

Genom att ge medarbetarna större eget inflytande på hur deras egna arbetsuppgifter genomförs, så är jag övertygad om att det finns stora förbättringsmöjligheter. Jag tror också att medarbetarna samtidigt kommer hitta än större mening och stolthet i sitt arbete.

Idag har vi stora möjligheter att förbättra, ofta genom förbluffande små förändringar. Gäller bara att vi lär oss bättre lyssna på dom riktiga experterna, dom som dagligen arbetar i dom rutiner som behöver förbättras.

Då tillåts Kanspiratören lyckats!


Läs mer: