Har redan fått en del spännande kommentarer på inlägget Det här är vad en Kanspiratör är och kan göra skillnad från två dagar sedan. Ett av dom fick jag i ett DM på Twitter från en läsare, och mitt svar blev så bra så jag frågade om det var okej att publicera hens feedback och mitt svar i sin helhet här. Det gick bra:

För att en kanspiratör ska lyckas krävs det väl rimligen att h*n är omgiven av medarbetare som förmår uppskatta kanspiratörens egenskaper?

Det handlar om en typ av ledarskap, långsiktigt och mindre av att peka med hela handen.

Skulle nog skapa förvirring i vissa organisationer.

Ja, Kanspiratören har en mindre specifik roll, mer övergripande och assisterande för övriga roller i gruppen.

Idag är det många roller som snabbt fastnar i ett inifrånperspektiv, hen tappar förmågan att objektivt kunna förstå hur ens eget arbete passar in i den stora bilden. Hen övervärderar sina specifika uppgifter, löser dem inifrån sitt perspektiv istället för vad resultatet ska kunna bli till för nytta i nästa led.

Ungefär som politiska partier låser in sig till att det bara är deras egna lösningar som gäller, endast den egna lösningen kan lösa.

Kanspiratören hjälper till att förstå att olika perspektiv delar samma mål. Rollen ser helhetsbilden, vad olika delroller bidrar med och händelseförloppen som lett fram till utmaningen som behöver lösas för att resultatet skall leda fram till något användbart för målgruppen.

Kanspiratören passar väldigt bra in där det finns förståelse för att vi behöver innovera oss framåt i samhället, att många små förbättringar tillsammans leder till bredare och långsiktigt hållbarare lösningar.

Kanspiratören är också duktig på att improvisera, att se möjligheter där andra, av lång invand vana, för snabbt och lätt kör fast sig i riskerna, problemen och felen dom ytligt och instinktivt ser.

Kanspiratören är min idé, ett tankeexperiment för att hitta sätt att luckra upp hur vi idag kontraproduktivt motarbetar varandra därför att för många för lätt fastnar i debattera risker istället för resonera om möjligheter.

För få förstår idag att relativt sett kan var och en av oss nästan ingenting.

Om fler börjar förstå det så tror jag vi kommer bli bättre på att lyssna och respektera varandras erfarenheter och kunskaper.

Är mycket det jag tror och hoppas på att Kanspiratören kan bidra till.