Så är det verkligen fred vi vill ha?
Till varje tänkbart pris
Är vi alldeles säkra på det?
Att det värsta av allt är krig

Läs mer: Lyrik

 

Öppnare samhälle och samarbete är något att fundera över…