…samhället dömmer däremot i efterhand.

  • Har småföretagaren lyckats vill samhället vara med i rampljuset.
  • Har småföretagaren misslyckats får denne reda ut sin egen sörja.

I samhället räknas bara vinnaren, den andra vill skina ikapp med.

 

Winner

Winner

 

Det samhället borde egentligen inte existera längre.

Ändå lyckas det klamra sig kvar.

Varför?