Vill börja inlägget med att ställa en enkel fråga:

– Hur använder du språk idag?

Jag valde att använda ordet ”språk” och inte ”språket” därför att vi aldrig har haft bara ett språk utan massor av olika som hela tiden förändras och vidareutvecklas för att passa våra vardagliga och framtida behov.

Svenska är ett samlingsnamn på idag massor av lokala dialekter, dels i Sverige men även utomlands där utvandrare av naturliga orsaker gjort större eller mindre ansträngningar att bevara sitt arv från modersmålet.

Språk är mycket mer än något mänskligt

För mig är språk först och främst ett kommunikationsmedel för att två, eller fler, individuella entiteter på något sätt ska kunna samarbeta på ett smartare och bättre utvecklande sätt.

Människans talade språk är mänsklighetens sätt att förvandla sina tankar till något som kan förstås och bättre tolkas av någon eller något annat. Idag blir digitala maskiner allt bättre på att tolka det levande språket och automatiskt utföra tjänster som förhoppningsvis underlättar i flers vardag.

  • Rätt använt bör det informationsutbyte, som språk möjliggör, leda till att vi tillsamman kan lösa dom allt bättre definierade samhällsutmaningarna vi känner till, som vi själva orsakat och som vi idag – tack vare språk – förstår är ohållbart fortsätta ignorera in i framtiden.

Språket ger oss möjlighet att beskriva våra upplevelser, erfarenheter och även på fantastiskt användbara sätt bevara och lära av inför framtiden.

Digitaliseringen har satt raketfart

Hur många gånger i filmer har vi inte hört:

  • Det handlar ju knappast om raketforskning!

Fast nog kan vi säga att digitaliseringen definitivt satt raketfart på både tillgång och hantering av information, där utbyten av kunskap genom användande av språk är en av dom absolut viktigaste ingredienserna…

Jag tror att människor genom alla tider funderat över hur bättre kunna kommunicera med omvärlden på olika sätt. Det som gör oss människor unika är att vi inte bara lyckats komma på smarta sätt att dokumentera och bevara tankar, i form av text, ljud och bilder, vi har även lyckats använda den bevarade kunskapen till att vidareutveckla maskiner som idag automatiskt kan processa, organisera och på andra sätt sortera och presentera bevarad information på ett allt begripligare, ofta multimedialt, sätt.

Obegränsade möjligheter

För mig innebär digitalisering och det öppna internet den största demokratiserande processen någonsin i vår kända historia. På bara 20+ år har utgångsläget vänds både ut & in och upp & ner.

Idag kan allt fler av oss vända och vrida information, fakta, kunskap, vetenskap, osv… på sätt som för bara fåtalet år sedan dom flesta knappt ens vågade drömma om.

Vi har bara inte hunnit anpassa oss riktigt ännu

Här blir jag allt mer övertygad om att vår stora samhällsutmaning ligger. Jag tror helt enkelt att allt har gått så fruktansvärt fort att allt för få ännu på riktigt hunnit förstå potentialen och möjligheterna i det nya informationssamhället som snabbt växer fram.

Det handlar dock inte bara om att förstå hur det fungerar nu, minst lika viktigt är att vi lär oss bättre utgå från dessa fantastiska möjligheter som digitaltekniken och ett fritt och öppet internet ger oss.

Lär vi oss bättre identifiera dom möjligheter vi har att lösa våra gemensamma utmaningar, med hjälp av vårt nya uppkopplade informationssamhälle, så är jag övertygad om att vi tillsamman lär oss hitta allt fler onödiga begränsningar som ligger kvar och skräpar. Begränsningar som bromsar och fördröjer dom förbättringar vi idag, med bl.a. vetenskapens hjälp, vet snabbt skulle kunna förbättra och skapa ett hållbarare framtida samhälle för allt och alla att dela på.

För att nå dit så behöver nog mänskligheten se språk mer som fantastiska möjligheter till att bättre förstå och samarbeta.

Kan vi göra det så tror jag även att språk kommer att bli mindre användbart som verbala vapen för att få dåliga argument att låta övertygande…