Kolkraft

Kina har länge dragits i smutsen vad gäller den mängd kolkraft landet använder. I massmedia och den offentliga debatten används landet inte sällan som dåligt exempel. Gärna i förhållanden med avsikt att reflektera bort sin egen situation… Hur väl stämmer den allmänna bilden som den offentliga debatten i Sverige lämnat efter sig med verkligheten: Maria van der […]